ป้ายกำกับ: JR EAST ประกาศลดราคาตั๋วโดยสารรถไฟชินกันเซ็นลง 50% จนถึงปีหน้า