ป้ายกำกับ: “ซากานะคุง” ร่วมประชุมวุฒิสภาญี่ปุ่น ชี้ “หอยเม่นกลายเป็นแพะรับบาปจากภาวะโลกร้อน”