ป้ายกำกับ: ชมทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติทั้ง 4 ฤดู ณ สะพานข้ามแม่น้ำทะดะมิ หมายเลข 1